www.langdonk.nl

Ga naar de inhoud
Welkom in Langdonk

Op de Lindenburg bevindt zich ontmoetingspunt De Broedplaats. De doelen van De Broedplaats zijn:

• Een toegankelijk trefpunt waar bewoners en wijkwerkers terecht kunnen   voor (lokale) informatie, inspraak, invloed, co-creatie en inspiratie ten   behoeve van de wijk.
• Meer betrokkenheid bij eigen buurt (participatie).
• Meer interactie tussen bewoners die normaal gesproken niet snel met   elkaar in contact komen.
• Meer interactie tussen bewoners en wijkprofessionals.
Beter straatbeeld en uitstraling omgeving.

Deelnemers zijn:
Bewoners, WijZijn Roosendaal, Alwel, straathoekwerk vanuit WegWijs, Werkgroep Schoon Langdonk, wijkagent, wijkzuster, wijkchef gemeente, Buurtpreventie en andere partijen.

CULTUREEL PROJECT VANAF 9 MAART TOT 29 JUNI. DOE OOK MEE !!!
Elizadonk
Webmaster: Willem Uitterlinden
Terug naar de inhoud