Agenda Straatambassadeur Wijkbudget Schoon Langdonk Publicaties Foto's Nieuws Contact Over de wijk BPL langdonk Kroonringen Home

Welkom bij bewonersplatform Langdonk

Een Bewonersplatform is een groep vrijwilligers die bij elkaar komt om zich te verdiepen in de leefbaarheid van de wijk. Een goed Bewonersplatform vormt een afspiegeling van de wijk, de verschillende buurten, leeftijdsgroepen en culturele achtergronden. De leden nemen op persoonlijke titel deel aan het platform, ze worden niet gekozen maar gevraagd of geven zich zelf op. Op dit moment zijn er 12 platforms actief binnen de gemeente Roosendaal . Bijna elke wijk en elk dorp heeft dus een eigen Bewonersplatform. Het behartigen van belangen van alle wijk/dorps bewoners staan voorop. Het belangrijkste doel van de wijk gerichte aanpak van de gemeente is het bevorderen van de leefbaarheid in de wijken en dorpen . Bewoners kunnen hier zelf een duidelijke rol in spelen door te participeren in platforms. De platforms werken samen met het Wijkteam.

Het bewonersplatform is de gesprekspartner van de gemeente in de wijk. Hierover zijn afspraken gemaakt, die in een convenant zijn vastgelegd.

Er wordt gewerkt met een bestuur dat ondersteund wordt door werkgroepen. Het Bewonersplatform werkt met een jaarplan, een begroting en een jaarverslag.


Wij zijn altijd op zoek naar mensen die de wijk Langdonk een warm hart toedragen en mee willen werken aan een betere, socialere en pretiger leefbare woonomgeving