De straatambassadeur speekbuis en aanspreekpunt voor uw straatWe gaan telkens meer zelf doen om onze wijk Langdonk, om het tot een van de mooiste te houden van Roosendaal. Hiervoor hebben we de juiste informatie nodig om er op straatniveau iets mee te kunnen doen. Of het nu gaat over vraagstukken mbt grijs en groen, veiligheid  of sociale aspecten in de straat, hier moeten we samen de oplossingen voor vinden. De terecht veel gehoorde klacht was, er wordt toch niets mee gedaan. Daarom moeten we dit wegnemen en laten zien dat het wel kan .


hiervoor is de Straatambassadeur

de toekomst.

Hij is net als alle andere bewoners de ogen van de straat. De straatambassadeur is alleen het communicatie middel om de zaken nu wel eens aan te pakken of antwoordt op de gestelde vragen te ontvangen.


Hij ontvangt de vragen en ideeën van de buren en geeft deze door aan de coördinator van het bewonersplatform. Hier worden de vragen ontleed en aan de juiste instanties doorgespeeld. Het bewonersplatform controleert samen met de straat ambassadeur of er op de gestelde vraag binnen het daarvoor afgesproken tijd een antwoord  c.q. oplossing wordt geboden.


De straat ambassadeur hoeft niet zelf de problemen op te lossen en is ook niet de verantwoordelijke voor de straat. Hij is de communicator.  In zijn rol wordt hij bijgestaan door het Bewonersplatform en het Wijkteam Langdonk met hun gezamenlijke achterliggende netwerken.


Ook zullen er regelmatig netwerkbijeenkomsten worden georganiseerd over thema’s die de ambassadeurs ervaren en aandragen.


We zetten ook een speciale app op om dit allemaal handen en voeten te geven.


Meld u nu aan als straatambassadeur van uw straat en laten we samen Langdonk tot een fijne, veilige, prettig leefbare en sociaalste wijken van Roosendaal maken


Wilt u meer informatie of antwoord op vraag waarom nu,  mail dan naar secretaris@langdonk.nl

Agenda Straatambassadeur Wijkbudget Schoon Langdonk Publicaties Foto's Nieuws Contact Over de wijk BPL langdonk Kroonringen Home Kroonringen