Straatambassadeur - www.langdonk.nl

Ga naar de inhoud

Straatambassadeur

Wordt de spreekbuis voor uw straat

We gaan meer en meer zelf doen om onze wijk Langdonk tot een van de mooiste te maken en houden van Roosendaal. Hiervoor hebben we de juiste informatie nodig om er op straatniveau iets mee te kunnen doen. Of het nu gaat over vraagstukken m.b.t. grijs en groen, veiligheid  of sociale aspecten in de straat, daarvoor moeten we samen de oplossingen vinden. De terecht veel gehoorde klacht was: er wordt toch niets mee gedaan. Dit willen we wegnemen en laten zien dat het wel kan. Hiervoor is de Straatambassadeur de toekomst.

Hij is samen met alle andere bewoners de ogen van de straat. De straatambassadeur is alleen het communicatie middel om de zaken nu wel eens aan te pakken of antwoordt op de gestelde vragen te ontvangen. Hij krijgt de vragen en ideeën van de buren en geeft deze door aan de coördinator van het bewonersplatform. Hier worden de vragen bekeken en aan de juiste instanties doorgespeeld. Het bewonersplatform controleert samen met de straat ambassadeur of er op de gestelde vraag binnen het daarvoor afgesproken tijd een antwoord  c.q. oplossing wordt geboden.

De straat ambassadeur hoeft niet zelf de problemen op te lossen en is ook niet de verantwoordelijke voor de straat. Hij is de communicator.  

In zijn / haar rol wordt hij / zij bijgestaan door de opbouwwerker van Langdonk (Ad van de Vrede) met zijn gezamenlijk achterliggende netwerken. Ook zullen er regelmatig netwerkbijeenkomsten worden georganiseerd over thema’s die de ambassadeurs ervaren en aandragen.

We zetten voorts een speciale app op om dit allemaal handen en voeten te geven. Meld u nu aan als straatambassadeur van uw straat en laten we samen Langdonk tot een fijne, veilige, prettig leefbare en sociaalste wijken van Roosendaal maken.

Wilt u meer informatie of antwoord op de vraag waarom nu,  mail dan naar ad.vandevrede@wijzijntraversegroep.nl

Webmaster: Willem Uitterlinden
Terug naar de inhoud