Wijkbudget - www.langdonk.nl

Ga naar de inhoud

Wijkbudget

Wijkbudget

Het wijkbudget is bedoeld om sociale initiatieven in de wijk financieel te ondersteunen. Voorbeelden voor besteding van het wijkbudget zijn: terugkerende buurtactiviteiten, plantenbakken met planten, kunst in de openbare ruimte, sport- en speltoernooien, burendagen, sportdagen, festivals.

Werkwijze voor de aanvrager :
Wanneer u een initiatief wilt nemen in uw wijk, vult u dit aanvraagformulier wijkbudget in. Het aanvraag formulier dient door tenminste drie personen van verschillende huishoudens ondertekend te worden. het ingevulde formulier stuurt u naar Ad van de Vrede, opbouwwerker van WijZijnTraversegroep, ad.vandevrede@wijzijntraversegroep.nl  of afgeven bij Broedplaats Langdonk. U ontvangt dan spoedig bericht over het besluit ten aanzien van uw aanvraag’. In overleg wordt afgesproken of het bedrag vooraf of achteraf wordt uitbetaald. Na uitvoering van de activiteit, stuurt u de bewijzen van de gemaakte kosten (bonnen, facturen) naar uw contactpersoon. Graag ontvangen wij foto's en een korte schriftelijke toelichting naar redactie@langdonk.nl, zodat het initiatief online gedeeld kan worden.

Goed om te weten :
  • Wijkactiviteiten kunnen het gehele jaar worden ingediend.
  • De wijkactiviteit vindt plaats in hetzelfde jaar als waarvoor de subsidie wordt verstrekt.
  • Aanvragen aan het einde van een kalenderjaar kunnen verzoeken om reservering van een budget voor het daarop volgende kalenderjaar.
  • De bijdrage is met name bedoeld voor activiteit- en materiaalkosten. Er mogen geen kosten worden gemaakt voor eten en drinken: dit is namelijk ter ondersteuning van de activiteit en niet als specifiek programma onderdeel.   

Checklist besluitvorming wijkbudget
Hieronder leest u op welke punten uw aanvraag wordt beoordeeld.
  • De aanvraag voor activiteiten onder de € 100,- is minimaal 4 weken voor de datum van de wijkactiviteit ontvangen door de contactpersoon. Bij hogere bedragen is de aanvraagtermijn 8 weken.
  • Minimaal drie bewoners ondertekenen het aanvraagformulier.
  • De aanvrager is woonachtig in de wijk waar de activiteit plaats zal vinden. Wanneer de activiteit wijkoverstijgend is, kan de aanvraag uit het wijkbudget van meerdere bewonersgroepen worden gefinancierd.
  • Het formulier is volledig ingevuld.
  • De begroting is reëel en acceptabel. Hierbij wordt gekeken naar de grootte van de wijk en het aantal verwachte personen bij de activiteit.
  • De activiteit komt ten goede van de leefbaarheid in de wijk.                        

Webmaster: Willem Uitterlinden
Terug naar de inhoud